Kosten

Kosten

Voor mensen met een indicatie via de Gemeente (WMO) of een indicatie vanuit de wet langdurige zorg (Wlz) wordt bezoek aan het NAHuis gefinancierd (vergoed) vanuit het PGB.

Belangrijk om te weten is dat iedereen met NAH – óók zonder indicatie – van harte welkom is in het NAHuis!

Met PGB
Zonder PGB

Met PGB

Het NAHuis is deels PGB (persoonsgebonden budget) gefinancierd. Misschien beschikt u al over een indicatie met een PGB? Dan maken we de afspraken binnen deze indicatie.

Is dit nog niet het geval, dan kunnen wij u vanuit het NAHuis begeleiden bij de diverse stappen die nodig zijn om een indicatie en/of PGB aan te vragen. Wij helpen u in de contacten met de WMO (Gemeente) en diverse instanties zoals bijvoorbeeld de SVB (sociale verzekeringsbank), CAK en het zorgkantoor. Wij werken met tarieven zoals die door gemeente (WMO) en zorgkantoor (Wlz) zijn vastgesteld.

Zonder PGB

Het kan zijn dat u niet in aanmerking komt voor een indicatie of dat u zelf de keuze maakt om geen gebruik te maken van een indicatie. Ook dan bent u van harte welkom en maken we individuele afspraken m.b.t de betaling van uw bezoek aan het NAHuis.

Meer informatie nodig?

Menu