Kosten

Kosten

Voor mensen met een indicatie via de Gemeente (WMO) of een indicatie vanuit de wet langdurige zorg (WLZ) wordt bezoek aan het NAHuis gefinancierd (vergoed) vanuit het PGB.

Het NAHuis is PGB-gefinancierd. Misschien beschik je al over een indicatie met een Persoons Gebonden Budget? Dan maken we de afspraken binnen deze indicatie. Is dit nog niet het geval, dan kunnen wij je vanuit het NAHuis begeleiden bij de diverse stappen die nodig zijn om een indicatie en/of PGB aan te vragen. Wij helpen je in de contacten met de WMO (Gemeente) en diverse instanties zoals bijvoorbeeld de SVB (sociale verzekeringsbank), CAK en het zorgkantoor. Wij werken met tarieven zoals die door gemeente (WMO) en zorgkantoor (WLZ) zijn vastgesteld.

Het kan zijn dat je niet in aanmerking komt voor een indicatie of dat je zelf de keuze maakt om geen gebruik te maken van een indicatie. Ook dan ben je van harte welkom en maken we individuele afspraken m.b.t de betaling van je bezoek aan het NAHuis.

Wil je meer informatie hebben?