Aanbod

Aanbod

Het NAHuis is óók een ontmoetingsplaats voor de mantelzorgers van mensen met NAH. Ook hen willen we een plek bieden om anderen te ontmoeten. Bij ons kunt u terecht met al uw vragen. Bijvoorbeeld met betrekking tot hersenletsel, mogelijkheid tot activiteiten, benaderen van instanties en lotgenotencontact.

Concreet betekent dit dat het NAHuis er wil zijn voor de mantelzorgers door het:

  • verlenen van ondersteuning met betrekking tot het aanvragen en de administratie van PGB/WMO, het organiseren van informele zorg, professionele zorg en andere praktische zaken;
  • organiseren van themabijeenkomsten over relevante onderwerpen, zoals: leren leven met iemand met NAH, hoe vraag ik een indicatie/PGB aan?, omgaan met wisselende emoties, loop ik risico op overbelasting en kan ik dit voorkomen?;
  • organiseren van lotgenotencontact. Om overbelasting te voorkomen is het belangrijk dat de mantelzorger verhalen met anderen deelt of samen met anderen de zorg verdeelt. Samen bent u immers sterker;
  • geven van advies over de rol als mantelzorger;
  • bieden van een luisterend oor, hoe problemen aan te pakken en het vinden van antwoorden op vragen.