Organisatie

Bestuur

Dr. A.J.W. (Jan) Boelhouwer – voorzitter

J.G. (Trudy) Eerenberg

Dr. G.H.P. (Fred) de Koning

R.M.F.M. (Ruud) van Zijl – penningmeester

J. (Joris) Sträter

Professioneel team NAHuis

Het NAHuis wordt operationeel zelfstandig gedraaid door een klein en hecht team. De professionele werkwijzen zijn gewaarborgd in een Kwaliteit Beleidsplan, dat regelmatig met het team besproken en, waar nodig, aangepast wordt. Daarnaast wordt het NAHuis geholpen door een grote groep enthousiaste en onmisbare vrijwilligers!

Mevrouw P.M. (Pascale) Vugts-Smits (Dagelijkse Leiding)

Mevrouw I.J. (Ingrid) te Morsche (Coördinator Algemeen)
Mevrouw C.J.C. (Claudia) de Kort-Hendriks (Coördinator Dag-Begeleiding)
De heer M. (Mark) van Rooij (Verzorgende)
Mevrouw C.G.H. (Christel) de Vaan-Vaes (Catering)

Vertrouwenspersoon

Bestuurslid Trudy Eerenberg is tevens de vertrouwenspersoon van het NAHuis. U kunt met haar in contact komen door het invullen van onderstaand formulier. Wanneer u het niet prettig vindt om uw verhaal op deze manier te delen kunt u ook alleen uw contactgegevens achterlaten. Trudy neemt dan rechtstreeks contact met u op.

Klachtenregeling

Het NAHuis vindt het belangrijk dat haar bezoekers zich gehoord voelen. Als dingen onverhoopt niet lopen zoals afgesproken of verwacht hopen wij dat bezoekers ons daar iets over willen melden. We luisteren daar graag naar! Want van een gefundeerde klacht kunnen we leren, deze draagt positief bij aan de kwaliteitsverbetering van onze begeleiding en ondersteuning. Wanneer een bezoeker/mantelzorger en een medewerker niet samen tot een duurzame oplossing van de klacht komen kan men zich wenden tot de onafhankelijke vertrouwenspersoon van het NAHuis.

Het NAHuis is lid van de Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ) en aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

 

Menu