Missie & Visie

Missie

Het NAHuis biedt voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) na een verblijf in het ziekenhuis en het revalidatiecentrum een ‘eigen huis’.  Samen met vrijwilligers creëren zij hier – onder professionele begeleiding – mogelijkheden voor ontmoeting, ontspanning en ontplooiing.

Visie

Het NAHuis wil mensen met NAH de overtuiging geven dat zij er toe doen, zich erkend weten en hun de mogelijkheden bieden het beste te halen uit hun talenten – wat dat voor iedereen persoonlijk ook is – zowel in het NAHuis, thuis, als in de maatschappij.