Vrijwilliger

Vrijwilliger

Stichting NAHuis is een professioneel werkende organisatie die vrijwel volledig draait op betrokken vrijwilligers. Het is derhalve een maatschappelijke organisatie.

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Ook voor het NAHuis. Onze vrijwilligers bieden ondersteuning op basis van de vraag van de cliënt. Hierbij denken we aan zowel individuele-, als groepsbegeleiding bij actief bewegen, omgaan met de computer, tuinieren en wandelen. Hun inzet betekent een waardevolle en positieve bijdrage aan het welzijn van mensen met NAH.

’n Huis met mensen die zich “thuis” voelen en als ik “iets” daaraan kan bijdragen voel ik me nuttig!!

Annelies

In het NAhuis vind je een warm bad, waar je helemaal jezelf kunt en mag zijn. Waar naar de mensen geluisterd wordt en waar gekeken wordt naar ieders behoefte. Daar wordt op ingespeeld en zoveel mogelijk aan voldaan. Er heerst een gezellige, huiselijk sfeer en de bezoekers voelen zich daardoor erg thuis. Heel fijn dat er zo’n “warme” plek voor mensen met niet  aangeboren hersenletsel is. Er is ontzettend behoefte aan.

 

Trees

Wat verstaan we onder vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk is onbetaald werk dat je doet bij een maatschappelijke organisatie, een organisatie die niet commercieel is. Je levert als vrijwilliger een bijdrage aan een maatschappelijk doel dat jij belangrijk vindt.

Vrijwilligers geven blijk van hun solidariteit en betrokkenheid bij andere mensen. Wij bieden vrijwilligers een prettige en inspirerende omgeving om zich te richten op het welzijn van mensen met NAH.

Vrij in uren
Er is geen minimum of maximum aantal uren aan het vrijwilligerswerk verbonden. Voor bezoekers zijn wij op doordeweekse dagen geopend van 10:00 tot 16:00 uur. Vrijwilligers zijn meestal aanwezig van 9:30 tot 16:30 uur. Dit om de nodige voorbereidingen te treffen en/of afhandelingen te verrichten. Je kunt zelf aangeven of je een hele dag of een dagdeel wilt komen. In geval een dagdeel zijn de tijden 9:30 tot 13:00 uur en 13:00 tot 16:30 uur.

Speciale vaardigheden
Speciale vaardigheden zijn niet nodig. Maatschappelijke betrokkenheid en gewoon mensen met een beperking willen helpen, is het belangrijkste. Wel strekt het als voordeel als je ervaring hebt in het ondersteunen bij de zogenaamde Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Dit zijn de handelingen die mensen dagelijks in het gewone leven verrichten. Een aantal van onze bezoekers hebben hierbij hulp nodig.

Scholing voor vrijwilligers

Stichting NAHuis wil kwalitatief goede en effectieve diensten verlenen en vindt het daarom belangrijk om deskundigheid in vrijwilligers te bevorderen door middel van scholing.