Steun het NAHuis

Mensen met NAH vallen vaak tussen wal en schip, kunnen zich behoorlijk aan hun lot overgelaten voelen na de diagnose. Niet iedereen weet de weg naar hulp, steun of informatie gemakkelijk te vinden. Vooral voor deze groep staan we klaar. We werken met één betaalde coördinator en draaien verder volledig met vrijwilligers. Wist u dat we geen subsidie krijgen en volledig afhankelijk zijn van giften? Er zijn meerdere mogelijkheden voor financiële steun, uitleg hierover vindt u hieronder.

Eenmalige gift

U kunt ons ondersteunen door een gift over te maken op rekening NL24RABO 0358 316 944 t.n.v. Stichting NAHuis. Elk bedrag, groot of klein, is meer dan welkom.

Periodieke donatie

U kunt ook vrienden worden van het inloophuis en ondersteuning bieden met een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage.

Schenkingen en de fiscus

Wilt u het NAHuis financieel steunen en daarbij profiteren van maximaal belastingvoordeel? Zet uw gift dan om in een notariële schenking. Dat is een periodieke schenking die jaarlijks volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Het NAHuis heeft namelijk een ANBI-status. De belastingdienst betaalt dus eigenlijk mee aan uw gift. Dat is niet alleen gunstig voor ú, maar ook voor ons. Op deze manier kunt u namelijk een hoger bedrag doneren, zonder dat het u extra geld kost. Wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact met ons op.

ANBI-logo

Nalatenschap

Schenkingen uit een nalatenschap zijn een bijzondere manier om het NAHuis financieel te steunen. Tijdens uw leven kunt u regelen dat (een deel van) uw geld na uw overlijden bestemd is voor het NAHuis. Dat moet u vastleggen in een testament. U bepaalt natuurlijk zelf wie uw erfgenamen (personen en/of goede doelen) zijn.

Voor meer informatie over sponsoring kunt u contact opnemen met het bestuur via ons contactformulier.

Donateurs:

  • Mevr. Frederix; Leerdam
  • Dhr. en Mevr. Van Gorp – Beukens; Hilvarenbeek
  • Mevr. De Greef; Hilvarenbeek
  • Dhr. en Mevr. de Kok; Biest Houtakker
  • Dhr. en Mevr. de Koning – Verest; Tilburg
  • Mevr. Termeer; Tilburg
  • Dhr. en Mevr. Zwekars; Tilburg
Menu