Steun het NAHuis

Mensen met NAH voelen zich na de diagnose vaak behoorlijk aan hun lot overgelaten. Eenmaal beland in de chronische fase na hun revalidatie blijkt niet voor iedereen hulp, steun of informatie makkelijk te vinden. Vooral voor die mensen is er het NAHuis. Daar staat een klein team van gespecialiseerde medewerkers voor hen klaar. Daarnaast draait de organisatie vooral op een grote groep gemotiveerde vrijwilligers.

Het NAHuis is PGB-gefinancierd en ontvangt jaarlijks een bescheiden subsidie van Gemeente Tilburg. Deze subsidie zetten we in om bezoekers te kunnen ontvangen die nog in afwachting zijn van een indicatie WMO. Daarnaast is het NAHuis volledig afhankelijk van giften en donaties, waarvoor we zo vrij zijn een beroep te doen op particulieren, bedrijven, netwerk- en serviceclubs.

We zetten de verschillende mogelijkheden op een rijtje:

Eenmalige gift

Elk bedrag, groot of klein, is meer dan welkom. We zijn u erg dankbaar wanneer u ons ondersteunt door een gift over te maken op rekening NL24RABO 0358 316 944 t.n.v. Stichting NAHuis.

Periodieke donatie

Wilt u ons met een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage voor een langere periode ondersteunen? Ook dat is mogelijk, het NAhuis is enorm blij met langlopende vriendschappen!

Fiscale schenkingen

Het NAHuis heeft een ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling, die zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Derhalve profiteert u van belastingvoordeel wanneer u het NAHuis financieel steunt. Uw gift kan ook omgezet worden in een notariële schenking, dat is een periodieke schenking die aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Gunstig, zowel voor u als voor ons. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

ANBI-logo

Nalatenschap

Mensen vinden het belangrijk dat ook na hun overlijden het ideaal waar ze zo om geven kan blijven bestaan. Regelmatig besluiten mensen (een deel van) hun nalatenschap te schenken aan een goed doel. Wij informeren u graag over de mogelijkheden voor het NAHuis.

Vrienden van het NAHuis:

  • Mevr. Frederix; Leerdam
  • Dhr. en Mevr. Van Gorp – Beukens; Hilvarenbeek
  • Mevr. De Greef; Hilvarenbeek
  • Dhr. en Mevr. de Kok; Biest Houtakker
  • Mevr. Termeer; Tilburg
Menu