Steun het NAHuis

Mensen met NAH voelen zich na de diagnose vaak behoorlijk aan hun lot overgelaten. Eenmaal beland in de chronische fase na hun revalidatie blijkt niet voor iedereen hulp, steun of informatie makkelijk te vinden. Vooral voor die mensen is er het NAHuis. Daar staat een klein team van gespecialiseerde medewerkers voor hen klaar. Daarnaast draait de organisatie vooral op een grote groep gemotiveerde vrijwilligers.

Het NAHuis is PGB-gefinancierd en ontvangt jaarlijks een bescheiden subsidie van Gemeente Tilburg. Deze subsidie zetten we in om bezoekers te kunnen ontvangen die nog in afwachting zijn van een indicatie WMO. Daarnaast is het NAHuis volledig afhankelijk van giften en donaties, waarvoor we zo vrij zijn een beroep te doen op particulieren, bedrijven, netwerk- en serviceclubs.

We zetten de verschillende mogelijkheden op een rijtje:

Eenmalige gift

Elk bedrag, groot of klein, is meer dan welkom. We zijn je erg dankbaar wanneer je ons ondersteunt door een gift over te maken op rekening NL24RABO 0358 316 944 t.n.v. Stichting NAHuis.

Periodieke donatie

Wilt je ons met een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage voor een langere periode ondersteunen? Ook dat is mogelijk, het NAhuis is enorm blij met langlopende vriendschappen!

Fiscale schenkingen

Het NAHuis heeft een ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling, die zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Derhalve profiteert je van belastingvoordeel wanneer je het NAHuis financieel steunt. Uw gift kan ook omgezet worden in een notariële schenking, dat is een periodieke schenking die aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Gunstig, zowel voor je als voor ons. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.

Nalatenschap

Mensen vinden het belangrijk dat ook na hun overlijden het ideaal waar ze zo om geven kan blijven bestaan. Regelmatig besluiten mensen (een deel van) hun nalatenschap te schenken aan een goed doel. Wij informeren je graag over de mogelijkheden voor het NAHuis.

Vrienden van het NAHuis:

  • Mevr. Frederix; Leerdam
  • Dhr. en Mevr. Van Gorp – Beukens; Hilvarenbeek
  • Mevr. De Greef; Hilvarenbeek
  • Dhr. en Mevr. de Kok; Biest Houtakker
  • Mevr. Termeer; Tilburg

Wij zijn zo vrij ook een beroep te doen op het Midden-Brabantse bedrijfsleven om het NAHuis te steunen. Elke (eenmalige of periodieke) bijdrage wordt enorm gewaardeerd. Als sponsor van het NAHuis kunnen wij je tegemoetkomen met een logovermelding van je organisatie op onze website en een vermelding op sociale media. Pascale Vugts informeert je graag over de mogelijkheden.

Natura

Het NAHuis is ook erg geholpen met sponsoring in natura. Het kan dan gaan om een aanvulling op de inrichting van kamers, keuken, tuin of creatieve ruimtes. Maar ook consumptiegoederen en andere materialen zijn heel welkom. Wij informeren je hier graag over onze wensen en mogelijkheden.