Mantelzorger

Mantelzorg overkomt je

Wanneer bent u eigenlijk mantelzorger? Als u langere tijd meer dan acht uur per week voor iemand anders zorgt. Soms zorgen mantelzorgers 24 uur per dag, ze kunnen hier niet zomaar mee stoppen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.

Het voelt vaak vanzelfsprekend om voor iemand te zorgen die dicht bij u staat. In het leven van iemand met NAH vervullen mantelzorgers dan ook een centrale rol. De naasten worden ook getroffen door het hersenletsel. Er wordt voor de rest van hun leven ook op hen een beroep gedaan en dat in combinatie met hun emotionele last.

Mantelzorg verlenen is zeer intensief en betekent extra taken, extra bezorgdheid en het gaat vaak gepaard met emoties. Soms zorgt het dan ook voor overbelasting of een disbalans binnen een gezin. Mantelzorgers vragen vaak te laat om hulp. In veel gevallen hebben zij net zoals de mensen met NAH ondersteuning en/of een vertrouwenspersoon nodig.