Over het NAHuis

Stichting NAHuis biedt mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) een plek om te Ontmoeten, te Ontspannen en te Ontplooien. Onze visie is gebaseerd op deze drie O’s. In onze huiskamer bieden wij activiteiten die gebaseerd zijn op uw wensen en wat u wilt bereiken.

Juiste matching tussen cliënten en vrijwilligers

Elke persoon heeft zijn eigen verhaal, bevindt zich in een unieke situatie en heeft zijn eigen problemen en kwaliteiten. Stichting NAHuis biedt maatwerk en heeft een juiste matching tussen cliënten en vrijwilligers hoog in het vaandel staan.

Ontspannen huiskamersfeer

In het NAHuis bieden wij een prettige en ontspannen ‘huiskamersfeer’. Ieder heeft de mogelijkheid om in alle rust anderen te ontmoeten, zich te ontspannen onder het genot van een kopje koffie en zich te ontplooien. Dit kan bijvoorbeeld op de computer, door middel van actief bewegen, in spelvorm of door een krantje lezen.

Mantelzorgers

Stichting NAHuis is ook een ontmoetingsplaats voor de directe relaties van mensen met NAH en mantelzorgers. Ook hen willen we een plek bieden om anderen te ontmoeten.

Kernwaarden van het NAHuis

De kernwaarden van het NAHuis zijn:

– laagdrempeligheid;
– vraaggericht, de wens van de bezoeker staat centraal;
– gemotiveerdheid van vrijwilligers.

De 3 O’s

Ontmoeten
Bij het NAHuis kan men spontaan binnenlopen voor een praatje, kopje koffie/thee of voor het leggen van contacten met lotgenoten. Men geeft aan dit heel belangrijk te vinden voor het vinden van een nieuw evenwicht in het leven na het plotselinge ontstaan van de breuk in de levenslijn.

Ontspannen
In het NAHuis is het mogelijk om op een prettige ongedwongen sfeer te ontspannen. Rustig onder het genot van een kopje koffie/thee de krant te lezen, een gezelschapsspelletje te doen, te puzzelen of door deel te nemen aan Tai Chi. Dit zijn slechte enkele voorbeelden van wat er mogelijk is. De bezoekers kunnen zelf aangeven waaraan zij behoefte hebben. We proberen dan samen hieraan invulling te geven.

Ontplooien
Als bezoekers nieuwe of verloren gegane talenten (weer) willen ontwikkelen probeert het NAHuis samen met de bezoeker hieraan invulling te geven. Enkele voorbeelden van activiteiten die wij in 2015 zijn gestart zijn:

Menu